Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 29. 9. 2010 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, pred komisiou v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov.

Doktorandka : Ing. Miriam Iringová
Názov práce: Hodnotenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní operácií na ciele výroby
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Važan, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá