Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. 12. 2010 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  23-07-9 Strojárske technológie a materiály:

Doktorand:  Ing. Rastislav Jančovič
Názov práce: „Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov"
Školiteľ: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Doktorand: Ing. Martin Necpal
Názov práce: „Automatizované navrhovanie technologických postupov a začlenenie do súčasných CAx systémov"
Školiteľ: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

Fotogaléria