Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 19. 5. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov.

Doktorand : Ing. Robert Jurča
Názov práce: Projektové vyučovanie v technických odborných predmetoch
Školiteľ: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.

Doktorandka : Ing. Iveta Kmecová
Názov práce: Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní
Školiteľ: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obr1

obr2

obr3

obr4