Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 9. júla 2013 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

 

Doktorandka : Ing. Dominika Jurovatá

Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce : Získavanie znalostí pre plánovanie a riadenie výrobných procesov

Školiteľ: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

 

Doktorandka : Mgr. Ingrida Bajčičáková

Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce : Analýza a numerické modelovanie dynamických systémov s rýchlou spätnou väzbou

Školiteľ: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.

 

Doktorand : Ing. Tomáš Skripčák

Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce : Utilisation of interactive virtual reality in technological process control visualisation

Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!

obr1

obr2

obr3