Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 22. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, pred komisiou v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov.

Doktorand : Ing. Michal Kopček
Názov práce: Optimalizácia procesov elektrizačnej sústavy na primárnej a sekundárnej úrovni riadenia
Školiteľ: prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.

Doktorandka : Ing. Anna Juráková
Názov práce: Vplyv vybraných parametrov výrobného procesu na ciele výroby
Školiteľ: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

 obr1

obr2