Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 12. 7. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov.

Doktorand : Ing. Daniel Kučerka
Názov práce: Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu
Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Doktorand : Ing. Ondrej Kvasnica
Názov práce: E - learning v technických odborných predmetoch
Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Doktorand : Ing. Peter Paška
Názov práce: Zavedenie a uplatnenie manažérstva kvality na SPŠ, SOU
Školiteľ: doc. Ing. Sándor Albert, PhD.