Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorand : Ing. Ondrej Kusý
Názov práce: Návrh metodiky na ekonomické vyhodnotenie kvality výrobkov a výrobných procesov
Školiteľka: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.

Doktorandka : Ing. Silvia Horváthová
Názov práce: Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy podniku pre malé a stredné podniky
Školiteľ:
prof. Ing. Dušan Baran, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

Fotogaléria