Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28. 11. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov .

Doktorand : Ing. Jozef Mezei
Názov práce: E - learning odborných technických predmetov
Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Doktorand : Mgr. René Klaučo
Názov práce: Efektívnosť vyučovania v technických odborných predmetoch
Školiteľ: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

mezei

 klauco