Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. 9. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, pred komisiou v študijnom programe integrovaná bezpečnosť.

Doktorandka : Ing. Dominika Očenášová
Názov práce: Environmentálna bezpečnosť a BAT technológie pri spaľovaní odpadov
Školiteľka:
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Doktorand : Ing. Ľudovít Turek
Názov práce: Štúdium cieľov a princípov jadrovej bezpečnosti v súvislosti s najvýznamnejšími udalosťami jadrovej energetiky
Školiteľ:
prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Doktorandka : RNDr. Miroslava Kordošová
Názov práce: Bezpečnostná úroveň pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov
Školiteľ:
prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obr1

obr2

obr3