Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. 12. 2010 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 62-90-9 podnikový manažment

Doktorand : Ing. Marián Polakovič
Názov práce: Návrh zvyšovania pružnosti logistických reťazcov v materiálovom toku výrobného procesu
Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

Doktorand : Ing. Štefan Tomášik
Názov práce: Návrh uplatnenia princípov kontrolingu v manažérstve investičného rozvoja podniku
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.

Doktorand : Ing. Vladimír Rašla
Názov práce: Návrh systému plánovania ako súčasti stratégie krízového manažmentu pre efektívnejšie riadenie environmentálnych krízových situácií v priemyselných podnikoch
Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Fotogaléria