Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 3. júla 2013 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandiek Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorandka : Ing. Silvia Šebeňová

Študijný program : výrobné zariadenia a systémy

Téma dizertačnej práce : Metodika návrhu a voľby senzorického vybavenia v inteligentnej montážnej bunke

Školiteľ: prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

 

Doktorandka : Ing. Katarína Zuzicová

Študijný program : výrobné zariadenia a systémy

Téma dizertačnej práce : Modelovanie a plánovanie materiálového toku vo výrobnom systéme

Školiteľ: doc. Ing. František Pecháček, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!

obr1

obr2