Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. 3. 201 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorandka : Ing. Yulia Šurinová
Názov práce: Návrh metodiky aplikácie globálneho systému vývoja produktov v dodávateľských organizáciách pre automobilový priemysel
Školiteľka: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

Doktorand : PhDr. Ing. Silver Luco
Názov práce: Analýza implementácie podsystému riadenia controlling v podnikovej sfére
Školiteľ: prof. Ing. Dušan Baran, CSc.

Doktorand : PhDr. Ing. Martin Ilavský
Názov práce: Význam riadenia pracovného výkonu pre výkonnosť firiem v podnikovej praxi
Školiteľ: prof. Ing. Dušan Baran, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obhajoby1

obhajoby2

obhajoby3