Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 29. 10. 2010 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

Doktorand : Ing. Andrej Trnka

Študijný program : Automatizácia a informatizácia procesov
Názov práce: Využitie dátových skladov pri riadení procesov
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Doktorand : Ing. Pavol Bezák

Vedný odbor : Automatizácia a riadenie
Názov práce: Využitie genetických algoritmov v strojárskych aplikáciách
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Doktorand : Ing. Martin Juhás

Vedný odbor : Automatizácia a riadenie
Názov práce: Vplyv variabilných parametrov pružného mechatronického systému na kvalitu riadenia
Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.

Doktorand : Ing. Ján Palaj

Vedný odbor : Automatizácia a riadenie
Názov práce: Generovanie 3D modelu z 2D vektorového záznamu s využitím teórie grafov
Školiteľ: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!

Fotogaléria