Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24. 8. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov .

Doktorandka : Ing. Eva Uhráková
Názov práce: Plagiátorstvo na technických univerzitách
Školiteľka: doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc.

Doktorand : Ing. Miroslav Oravec
Názov práce: Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole
Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Doktorandka : Ing. Lucia Šimurdová
Názov práce: Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov 
Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obr1

obr2

obr3