Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Katedre inžinierskej pedagogiky pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov.

Doktorand : Ing. Jozef Kadnár
Názov práce: Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch
Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Doktorand : Mgr. Lukáš Tkáč
Názov práce: Interaktívny vzdialený experiment vo výučbe elektroniky
Školiteľ: prof. Ing. František Schauer, DrSc.

 

Dňa 24. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Katedre inžinierskej pedagogiky pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov.

Doktorandka : Ing. Veronika Horňáková
Názov práce: Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania
Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Doktorandka : Ing. Petra Štefková
Názov práce: Systém celoživotného vzdelávania v odbore inžinierska pedagogika v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách EU
Školiteľ: prof. PhDr. Milan Kips, CSc.

Doktorandka : Ing. Jana Jacková
Názov práce: Efektívnosť vyučovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva
Školiteľ: prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.

 

Dňa 30. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Katedre inžinierskej pedagogiky pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov.

Doktorandka : Ing. Martina Klierová
Názov práce: Rozvoj informačnej gramotnosti žiakov v technických odboroch vzdelávania
Školiteľ: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Doktorandka : Ing. Zuzana Ridzoňová
Názov práce: Preverovanie, hodnotenie a klasifikácia v odbornom technickom predmete na stredných odborných školách
Školiteľ: doc. Ing. Pavel Pavlásek, CSc.

Doktorandka : Ing. Daniela Hívešová
Názov práce: Požiadavky na učebnice v odbornom technickom predmete na SOU
Školiteľ: doc. Ing. Pavel Pavlásek, CSc.

Doktorand : Ing. Marian Novota
Názov práce: Požiadavky na učebnice odborných technických predmetov (strojárskych, elektrotechnických, stavebných, chemických, atď.) v stredných odborných učilištiach
Školiteľ: doc. Ing. Pavel Pavlásek, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá