Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky pred komisiou v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov.

Doktorand : Ing. Peter Hamerník
Názov práce: Návrh informačných a riadiacich systémov pre inteligentné domy
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Doktorand : Ing. Milan Kováč
Názov práce: Vykresľovanie tvárí genetickými algoritmami
Školiteľ:
 doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

Doktorand : Ing. Vladimír Ľupták
Názov práce: Optimalizácia výrobného procesu s využitím metrík štíhlej výroby
Školiteľ: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

Doktorand : Ing. Peter Mydlo
Názov práce: Fuzzy regulácia pre nelineárne spojité technologické procesy
Školiteľ: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

Doktorand : Ing. Martin Ondriga
Názov práce: Systém automatického vytvárania databázy morfologických rozmerov
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Božek, CSc.

Doktorand : Ing. Michal Škamla
Názov práce: Použitie prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby a ich vplyv na ciele výroby
Školiteľ: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

Doktorand : Ing. Tomáš Škulavík
Názov práce: Fuzzy riadenie robotického ramena
Školiteľ: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

Doktorand : Ing. Lukáš Špendla
Názov práce: Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Doktorand : Ing. Peter Trnovský
Názov práce: Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

  

Vedenie fakulty srdečne blahoželá