Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 17. septembra 2019 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandiek Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

 

Doktorandka: Ing. Veronika Grígelová

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

 

Doktorandka: Ing. Barbora Zahradníková

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Directed Evolution of Facial Composites utilising Principal Component Analysis

Školiteľ:  doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá