Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 23. augusta 2018 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 10,00 hod.:

Doktorand: Ing. Matej Menčík

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Stanovenie výbuchových charakteristík rozvírených prachov

Školiteľ: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.

 

o 11,30 hod.:

Doktorand: Ing. Igor Wachter

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Analýza požiarneho nebezpečenstva vybraných alkoholov

Školiteľ: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá