Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21. augusta 2019 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 10,00 hod.:

Doktorandka: Mgr. Michaela Prachová

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Rizikové faktory pri vybraných technologických operáciách výroby protipožiarnych dverí

Školiteľ: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

 

o 11,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Monika Mikulová

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov a produkcie v kontexte udržateľnej produkcie

Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá