Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. augusta 2019 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

 

Doktorandka: Kateryna Kamyshnykova

Študijný program: progresívne materiály a materiálový dizajn

Téma dizertačnej práce: Processing and properties of TiAl-based castings

Školiteľ: Ing. Juraj Lapin, DrSc.

 

Doktorandka: Ing. Eva Cuninková

Študijný  program: progresívne materiály a materiálový dizajn

Téma dizertačnej práce: Degradation of superconducting tapes by mechanical stress

Školiteľ: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá