Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 30. – 31. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálového inžinierstva pred komisiou v študijnom programe materiálové inžinierstvo.

Doktorandka : Ing. Katarína Frkáňová
Názov práce: Phase transformations during heat treatments of new generation of air-hardenable intermetallic TiAl-based alloys
Školiteľ: Ing. Juraj Lapin, DrSc.

Doktorandka : Ing. Hana Staneková
Názov práce: Creep of intermetallic titanium based alloys
Školiteľ:
 Ing. Juraj Lapin, DrSc.

Doktorand : Ing. Jozef Psota
Názov práce: Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel
Školiteľ: doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.

Doktorand : Ing. Martin Tóth
Názov práce: Štúdium procesu zosieťovania kaučukových zmesí pomocou fyzikálnych metód
Školiteľ: doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.

Doktorandka : Ing. Mária Štefániková
Názov práce: Surface treatment of high alloy tool steel using laser technology
Školiteľ: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.

Doktorandka : Ing. Karin Kocúrová
Názov práce: Vplyv procesu karbonitridovania uhlíkových a nízkolegovaných konštrukčných ocelí na ich štruktúru a úžitkové vlastnosti
Školiteľ: doc. Ing. Marian Hazlinger, CSc.

Doktorand : Ing. Miroslav Béger
Názov práce: Príprava, štúdium vybraných vlastností a charakterizácia povlakov nitridov chrómu na nástrojovej oceli
Školiteľ: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá