Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. 8. 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorand : Mag. Stefan Markus Friedrich
N
ázov práce: ENTWICKLUNG UND EINFÜHRUNG VON CONTROLLINGSINSTRUMENTEN FÜR PRIVATE HOCHSCHULAUSBILDUNG
Školiteľ:
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Doktorand : Manfred Lach, MSc
N
ázov práce: ENTWURF VON PRINZIPIEN EINES GLOBALEN ENGINEERINGS UNTER LOKALEN BEDINGUNGEN
Školiteľ:
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Doktorand : Mag. Maximilian Mazelle
Názov práce: Entwicklung und Darstellung eines allgemeinen Modells zur Implementierung von Innovationsmanagement-Ansätzen der Öffentlichen Verwaltung in Industrieunternehmen
Školiteľ:
doc. Ing. František Horňák, PhD.

Doktorand : Dipl.- Ing. Marc Sven Trömner
Názov práce: Entwurf der Methodik für die Ermittlung der merkantilen Wertminderung an einem Investitionsgut
Školiteľ:
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Doktorandka : Ing. Veronika Videnová
Názov práce: Návrh metodiky riešenia konfliktov v multikultúrnych tímoch priemyselných podnikov
Školiteľka:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Doktorandka : Ing. Katarína Ladvenicová
Názov práce: Návrh metodického postupu aplikácie kompetenčných modelov v podmienkach stredne veľkých priemyselných podnikov
Školiteľ:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Doktorand : Ing. Marián Kortiš
Názov práce: Analýza dopadov externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku a návrh odporúčaní na využitie udržateľného SZP pri ich riešení
Školiteľ:
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

Zverejnené: 04.09.2014