Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. augusta 2020 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 8,00 hod.:

Doktorand: Ing. Augustín Stareček

Študijný program:  priemyselné manažérstvo

Študijný odbor: strojárstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh konceptu rozvoja manažérskych zručností generácie Z v multikultúrnych priemyselných podnikoch s ohľadom na rodovú rovnosť

Školiteľka: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

 

o 9,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Natália Vraňaková

Študijný program: personálna práca v priemyselnom podniku

Študijný odbor: strojárstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky implementácie Age manažmentu ako nástroja na dosiahnutie súčinnosti rôznych generačných skupín zamestnancov v priemyselných podnikoch

Školiteľka: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

 

o 11,00 hod.:

Doktorandka: Mag Christine Aschbacher

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Študijný odbor: strojárstvo

Téma dizertačnej práce: Entwurf eines Führungsstils für innovative Unternehmen

Školiteľ: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá