Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorand : Ing. Ján Kyzek
Názov práce: Návrh modifikácie ergonomického programu na zvyšovanie efektívnosti ľudskej práce pre aplikáciu v podnikoch na Slovensku i v zahraničí
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.


Doktorandka : Ing. Mária Bielik Marettová
Názov práce: Návrh metodiky uplatňovania manažmentu kontinuity vedomostí priemyselných podnikoch v SR
Školiteľka:
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

Doktorandka : Ing. Eva Vaškovičová Zibrínová
Názov práce: Návrh metodiky tvorby marketingovej komunikácie v priemyselných podnikoch v Slovenskej republike
Školiteľ: doc. Ing. Miloš Čambál, PhD.

Doktorandka : Ing. Lucia Chatrnúchová
Názov práce: Metodika hodnotenia sociálnej efektívnosti investičného rozvoja podniku
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Doktorand : Ing. Zdenko Stacho
Názov práce: Návrh metodiky komplexného hodnotenia úrovne charakteristík inovatívneho priemyselného podniku
Školiteľ: doc. Ing. Bartolomej Hájnik, PhD.

Doktorandka : Ing. Viktória Talnagiová
Názov práce: Vplyv spôsobu ocenenia DHM na kalkuláciu nákladov podnikových výkonov a tvorbu cien
Školiteľka: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

Doktorand : Ing. Erik Janák
Názov práce: Návrh metodiky synergického zvyšovania efektívnosti logistických procesov podniku pomocou technológie RFID
Školiteľka:
doc. Ing. Helena Vidová, PhD.

Doktorandka : Ing. Zuzana Kelemenová
Názov práce: Návrh metodiky implementácie a retencie Collaborative Management v priemyselných podnikoch na Slovensku
Školiteľ:
doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

Doktorand : Ing. Peter Stankovský
Názov práce: Integrovaná logistika, základ zvyšovania konkurencieschopnosti podniku
Školiteľ:
doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

 

Dňa 27. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorand : Ing. Marek Syč
Názov práce: Využitie exaktných metód pri projektovom plánovaní
Školiteľ:
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Doktorand : Ing. Jozef Zlocha
Názov práce: Návrh systému motivácie ľudských zdrojov pre udržateľný rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov
Školiteľ: doc. Ing. Bartolomej Hájnik, PhD.

Doktorandka : Ing. Naďa Straková
Názov práce: Procesné uplatnenie ergonomického programu v podnikovej praxi
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá