Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28. 9. 2011 - 30. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií, pred komisiou v študijnom programe strojárske technológie a materiály.

Doktorand : Ing. Emil Lechovič
Názov práce: Výskum a vývoj bezolovnatej spájky pre potreby mikroelektroniky s prihliadnutím na environmentálne požiadavky
Školiteľ:
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

Doktorandka : Ing. Tatiana Vrtochová
Názov práce: Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených plynným CO2 laserom
Školiteľ: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

Doktorand : Ing. Ladislav Schwarz
Názov práce: Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených elektrónovým lúčom
Školiteľ: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

Doktorand : Ing. Peter Kováč
Názov práce: Výskum vplyvu tlaku pridržiavača na veľkosť pretvorenia pri ťahaní zložitých výťažkov
Školiteľ: doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.

Doktorandka : Ing. Ľudmila Kršiaková
Názov práce: Technologické aspekty výroby dielcov pre automobilový priemysel tvárnením
Školiteľ:
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.

Doktorandka : Ing. Katarína Pocisková Dimová
Názov práce: Formovanie intermetalických fáz na rozhraní bezolovnatá spájka-substrát
Školiteľ:
prof. Ing. Milan Turňa, PhD., IWE.

Doktorandka : Ing. Kristína Demianová
Názov práce: Progresívne metalurgické spájanie solárnych kolektorov
Školiteľ:
prof. Ing. Milan Turňa, PhD., IWE.

Doktorand : Ing. Martin Gatial
Názov práce: Veľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave
Školiteľ:
prof. Ing. Milan Turňa, PhD., IWE.

Doktorand : Ing. Petr Nesvadba
Názov práce: Výskum zvárania explóziou kovov s nízkou teplotou tavenia
Školiteľ:
prof. Ing. Milan Turňa, PhD., IWE.

Doktorand : Ing. Michal Omámik
Názov práce: Metrologické zabezpečenie výroby vybraných typov plôch strojných súčiastok s využitím systémov merania na obrábacom stroji
Školiteľ:
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.

Doktorand : Ing. Mário Ondruška
Názov práce: Zváranie piestika do hydromotora z ocele 42CrMo4 diskovým laserom
Školiteľ:
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Doktorandka : Ing. Silvia Revesová
Názov práce: Porušovanie povrchových vrstiev pri abrazívnom opotrebení návarov
Školiteľ:
prof. Ing. Pavol Blaškovitš, DrSc.

Doktorand : Ing. Peter Úradník
Názov práce: Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
Školiteľ:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. 

Doktorand : Ing. Michal Boháčik
Názov práce: Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
Školiteľ:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

FOTOGALÉRIA