Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  27. augusta 2019 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

 

Doktorand:  Ing. Martin Frnčík

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: The influence of technological and geometrical parameters of the conventional metal spinning process on macro and micro-geometrical characteristics of the spun parts

Školiteľka: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.

 

Doktorand: Ing. Matej Bračík

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu

Školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá