Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 20. – 22. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií pred komisiou v študijnom strojárske technológie a materiály.

Doktorand : Ing. Branislav Martančík
Názov práce: Výskum diagnostiky defektov pomocou nových ultrazvukových metód TOFD a Phased Array a vplyv na životnosť zváraných konštrukcií
Školiteľ:
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

Doktorandka : Ing. Gabriela Martančíková
Názov práce: Možnosti využitia počítačovej podpory oblúkových metód zvárania
Školiteľ:
prof. Ing. Milan Marônek, PhD.

Doktorand : Ing. Juraj Mikoláš
Názov práce: Štúdium procesu mikroobrábania koróziivzdorných ocelí pulzným Nd:YAG laserom
Školiteľ: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.

Doktorandka : Ing. Monika Maračeková
Názov práce: Vplyv upínacích síl na presnosť sústružených obrobkov
Školiteľ:
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.

Doktorand : Ing. Marek Zvončan
Názov práce: Research of edgechipping in rotary ultrasonic machining
Školiteľ:
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Doktorand : Ing. Peter Bútora
Názov práce: Optimalizácia vtokových systémov nástrojov dvojkomponentného vstrekovania termoplastov
Školiteľ:
doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.

Doktorand : Ing. Ján Španielka
Názov práce: Predikcia porušenia oceľových výrobkov pri tepelnom spracovaní s použitím počítačového modelovania
Školiteľ:
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.

Doktorandka : Ing. Eva Babalová
Názov práce: Experimentálny a numerický prístup skúmania rezania laserom
Školiteľ:
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.

Doktorand : Ing. Martin Provazník
Názov práce: Spájkovateľnosť keramických a nekovových materiálov
Školiteľ:
doc. Ing. Roman Koleňák, PhD.

Doktorand : Ing. Robert Augustin
Názov práce: Vplyv malého množstva Al na vlastnosti bezolovnatej spájky typu SAC
Školiteľ:
doc. Ing. Roman Koleňák, PhD.

Doktorand : Ing. Miloslav Krivošík
Názov práce: Materiálová diagnostika a zvyšková životnosť oceľových zváraných konštrukcií
Školiteľ:
doc. Ing. Peter Polák, PhD.

Doktorand : Ing. Martin Kováč
Názov práce: Výskum technologických možností 5-osového, HSC a HSM obrábania
Školiteľ:
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Doktorand : Ing. Matúš Beňo
Názov práce: Výskum technologických možností CNC sústruženia s protivretenom
Školiteľ:
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Doktorand : Ing. Jozef Ondruška
Názov práce: Zváranie explóziou tvárnej liatiny s inými kovmi
Školiteľ:
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.

Doktorand : Ing. Miroslav Sahul
Názov práce: Zváranie vybraných kombinovaných ocelí laserom
Školiteľ:
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.

Doktorand : Ing. Peter Zemko
Názov práce: Vplyv inkrementálneho tvárnenia na exploatačné vlastnosti výtvarkov vyrobených tlačením
Školiteľ:
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.

Doktorand : Ing. Ľuboš Bernadič
Názov práce: Výskum vplyvu strižného nástroja na vyťahovanie odpadu pri dierovaní karosárskych výstrižkov
Školiteľ:
doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.

Doktorand : Ing. Ľuboš Kravárik
Názov práce: Výskum presného kovania v uzavretých zápustkách
Školiteľka:
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.

Doktorand : Ing. Ján Porubský
Názov práce: Použitie volfrámu na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí na odlievané rezné nástroje
Školiteľ:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.

Doktorand : Ing. Jaroslav Sojka
Názov práce: Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania
Školiteľ:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc

Vedenie fakulty srdečne blahoželá