Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 23. 8. - 25. 8. 2010 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandiek a doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií, pred komisiou v študijnom programe strojárske technológie a materiály.

23.8.2010

Doktorand : Ing. Jozef Bárta
Názov práce: Zváranie špeciálne upravených tenkých oceľových plechov
Školiteľ: doc. Ing. Milan Marônek, CSc.

Doktorand : Ing. Michal Benák
Názov práce: Fyzikálnometalurgické aspekty spájania kombinovaných kovov explóziou
Školiteľ: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.

Doktorand : Ing. Ivan Buranský
Názov práce: Obrábanie tenkostenných súčiastok
Školiteľ: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Doktorandka : Ing. Eva Kucháriková
Názov práce: Monitorovanie rezných kvapalín
Školiteľ: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Doktorandka : Ing. Katarína Siketová
Názov práce: Vplyv CAM stratégií na presnosť rozmeru a tvaru tvarových plôch
Školiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

24.8.2010

Doktorand : Ing. Michal Šimek
Názov práce: Štúdium vlastností vybraných zvarových spojov a návarov vytvorených laserom zo zváracím materiálom vo forme drôtu
Školiteľ: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

Doktorand : Ing. Ján Líška
Názov práce: Obrábanie kompozitných materiálov
Školiteľ: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.

Doktorandka : Ing. Ľubica Eleková
Názov práce: Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu profilu
Školiteľ: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.

25.8.2010

Doktorand : Ing. Martin Ridzoň
Názov práce: Výskum technologických parametrov ovplyvňujúcich výrobu a vlastnosti oceľových rúr
Školiteľ: doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.

Doktorandka : Ing. Jana Lišková
Názov práce: Výskum vplyvu technologických parametrov na proces ťahania drôtu za studena
Školiteľ: doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.

Doktorand : Ing. Martin Bajčičák
Názov práce: Štúdium vplyvu parametrov odlievania metódou Tekcast na vlastnosti odliatkov zo Zn zliatin
Školiteľ: doc. Ing. Matej Beznák, PhD.

 

Fotogaléria z úspešných obhajob - UVTE

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!