Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 1. 7. 2010 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandiek MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov.

Doktorandka : Ing. Eva Gergelová
Názov práce: Celoživotné vzdelávanie a učiaca sa organizácia
Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Doktorandka : Ing. Marianna Koňušíková
Názov práce: Tvorba a efektívnosť učebných textov určených pre riadené sebavzdelávanie na stredných školách technického zamerania
Školiteľ: doc. PhDr. Jan Kostelník, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!