Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan fakulty oznamuje, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Martiny Nerádovej, ktorá sa mala konať dňa 24. 10. 2012, sa neuskutoční.