Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 2. kola hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019 a hodnotenie pokračujúcich projektov KEGA za rok 2018.

Výsledky sú dostupné  na  webovom sídle MŠVVaŠ SR:

http://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-ziadosti-o-dotaciu-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2019/

Pri pokračujúcich projektoch, ktoré sa budú v roku 2019 ďalej riešiť, je v on-line systéme e-KEGA na Portáli vysokých škôl k dispozícii formulár hodnotenia príslušnej komisie KEGA za rok 2018.

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA bude zverejnený v 1. kvartáli 2019.