Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem: 

  • dňa 30.9.2021 o 9:00 hod. sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, v miestnosti č. 139, uskutoční  obhajoba habilitačnej práce Ing. Marcela Kuruca, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Výskum produktivity rotačného ultrazvukového obrábania” 
  • dňa 30.9.2021 o 14:45 hod. sa na zasadnutí VR MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, v Aule prof. Adamku, uskutoční  habilitačná prednáška Ing. Marcela Kuruca, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Téma habilitačnej prednášky: „Rektifikovanie rezných hrán pomocou rotačného ultrazvukového obrábania“

V prípade zhoršenia epidemickej situácie sa obhajoba/prednáška uskutoční ONLINE prostredníctvom aplikácie Google Meet.

AKTUALIZÁCIA

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška Ing. Marcela Kuruca, PhD. uskutočnia online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite). Dátum a čas zostávajú v platnosti.

Link pre verejnosť (obhajoba habilitačnej práce): meet.google.com/dbw-hatx-hue  

Link pre verejnosť (habilitačná prednáška): meet.google.com/ydo-pnny-fwy

 

 

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. v.r.
predseda Vedeckej rady MTF STU