Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem: 

  • dňa 23.6.2022 o 9:00 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite) uskutoční obhajoba habilitačnej práce Ing. Zdenky Gyurák Babeľovej, PhD., zamestnankyne MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Riadenie výkonnosti zamestnancov ako súčasť udržateľného riadenia ľudských zdrojov v rámci riadenia výkonnosti priemyselných podnikov“

Link pre verejnosť: meet.google.com/agb-qaar-vxj 

  • dňa 23.6.2022 o 13:15 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite) na zasadnutí VR MTF STU uskutoční habilitačná prednáška Ing. Zdenky Gyurák Babeľovej, PhD., zamestnankyne MTF STU v Trnave.  Téma habilitačnej prednášky: „Riadenie výkonnosti zamestnancov ako súčasť riadenia výkonnosti podnikov“

Link pre verejnosť: meet.google.com/rbe-pcdm-hsw

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. v.r.
predseda Vedeckej rady MTF STU