Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme Akademickej obci MTF STU, že kandidát Miloš Bitter požiadal VK AS MTF STU o stiahnutie svojej kandidatúry do ŠRVŠ.

Oznamujeme Akademickej obci MTF STU, že kandidát Andrej Antušek, RNDr. PhD.,  požiadal VK AS MTF STU o stiahnutie svojej kandidatúry do AS MTF STU.

V Trnave 9.10.2018                                                              Pavol Tanuška., v.r.

                                                                                          Predseda VK AS MTF STU