Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 7. 9. 2010 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  23-07-9 Strojárske technológie a materiály:

Doktorand:  Ing. Ivan Mirek

Názov práce: „Príspevok k výskumu tvárniteľnosti neželezných kovov a zliatin"

Školiteľ: doc. Ing. Anton Ulík, CSc.

Doktorand: Ing. Igor Slávik

Názov práce: „Výskum dráhy nástroja pri rezaní vodným lúčom pre zabezpečenie prerezania hrúbky obrábaného materiálu"

Školiteľ: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Doktorandka: Ing. Katarína Brodzáková

Názov práce: „Výskum k teórii tvorenia povrchu a k problematike kvality povrchu pri hromadnom mikrorezaní"

Školiteľ: prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá!