Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, na základe úspešného absolvovania výberového konania vymenoval s účinnosťou od 01. septembra 2021 za riaditeľa Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu Ing. Petra Szabóa, PhD.

Ing. Petrovi Szabóovi, PhD. želáme veľa úspechov pri plnení úloh vyplývajúcich z uvedenej funkcie.

 

 

Ing. Jaroslava Ďurišová, PhD.

      vedúca oddelenia