Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 1. septembra 2021 uvoľnil z funkcie 1. zástupcu riaditeľa Ústavu výskumu progresívnych technológií Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, ktorému poďakoval za svedomitú prácu a súčasne vymenoval za 1. zástupcu riaditeľa ústavu doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD.

Obom menovaným želáme v ich ďalšej práci veľa úspechov.

 

 

Ing. Jaroslava Ďurišová, PhD.

 vedúca oddelenia