Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Milé študentky, milí študenti,

1. kolo podávania prihlášok na Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2022/2023 na MTF STU prebieha od 01.12.2021 do 31.01.2022. Prihlášku nájdete v AIS - „portál študenta – podanie prihlášky na výmenný pobyt“.

Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora (email: maria.resetkova@stuba.sk, telefonický kontakt: +421 918 646 015) a na: https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

Výberové kritériá nájdete tu.

Obsah plánovaného štúdia je potrebné prekonzultovať s garantom študijného programu ešte pred podaním prihlášky.

Ak ste sa ešte stále nerozhodli, prípadne váhate s podaním prihlášky, určite si prečítajte skúsenosti našich študentov z mobilít.

 

Tešíme sa na Vaše prihlášky!