Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) ponúka výskumným pracovníkom a vedcom z členských štátov EÚ prístup k svojim zariadeniam.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia ľuďom pracujúcim v akademických a výskumných organizáciách, priemysle, malým a stredným podnikom a vo všeobecnosti verejnému a súkromnému sektoru a zároveň vyhlásilo 11 výziev na prijímanie projektov otvoreného prístupu (open access) vo svojich jadrových výskumných infraštruktúrach:

 

Laboratórium environmentálnych a mechanických materiálov

Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA)

(ukončenie výzvy 15. 10. 2020)

 

Európska výskumná infraštruktúra pre jadrové reakcie, rádioaktivitu, štúdie žiarenia a technológie vo vede a aplikáciách

European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT)

(ukončenie výzvy 15. 10. 2020)

 

Laboratórium používateľov aktinidov

Actinide User Laboratory (ActUsLab)

(ukončenie výzvy 30. 9. 2020)

 

Všetky relevantné informácie sú zverejnené na stránke: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access.