Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci projektu TEAMING ponúkame doktorandom denného štúdia na STU možnosť zapojiť sa do našeho vedeckého života prostredníctvom platenej stáže. Ponúkame tri pozície s mesačným ohodnotením 220 EUR brutto od 1.6. 2022 (možnosť začiatku aj neskôr) do konca mája 2023. Záujemca musí poslať do 30. apríla 2022 stručný popis svojej dizertačnej práce, doterajších výsledkov a návrh čomu sa chce v spolupráci s nami venovať. Môže to byť samotná dizetačná práca, príbuzná téma, alebo úplne niečo nové pre rozšírenie znalostí. Navrhnutá téma sa musí prekrývať s naším zameraním. Najlepších kandidátov vyberieme. V rámci stáže ponúkame využitie nášho prístrojového vybavenia a konzultácie s našimi odborníkmi.

 

Náš ústav sa venuje výskumu materiálov na úrovni atómov a molekúl s využitím iónových technológií a počítačového modelovania (www.atri.mtf.stuba.sk). Náš charakter je ale interdisciplinárny, takže uplatnenie nájdu aj automatizéri, informatici a pod… Vieme sa zamerať na experiment alebo na počítačové modelovanie. V prípade potreby neváhajte kontaktovať nás a konzultovať s nami vašu potenciálnu tému.

 

Dotazy a prihlášky posielajte na adresy:

andrej.dobrotka(at)stuba.sk
pavol.noga(at)stuba.sk