Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 11.08.2009  navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU pán Dr. Hiroshi Fukuda, poradca japonského veľvyslanca na Slovensku, v sprievode predstaviteľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory  v Trnave, pána Ing. Juraja Čajku. S dekanom MTF STU boli prerokované otázky spolupráce s japonskými univerzitami a výskumnými inštitúciami ako aj mobility študentov, učiteľov a výskumníkov fakulty.