Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážení študenti,

v tomto zložitom období Poradenské centrum STU bude poskytovať poradenské služby formou telefonických konzultácií.

Neváhajte v čase pondelok až štvrtok od 9:00 hod. do 15:00 hod. zavolať na číslo:

0948 125 728

 

Súčasťou takejto konzultácie bude aj vyslovenie súhlasu (výslovného súhlasu) dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Súhlas vyjadríte zaslaním Vášho e-mailu z AIS na adresu poradenske.centrum@stuba.sk  tak, že text z priloženého dokumentu skopírujete a pošlete v tele e-mailu – nie ako prílohu.

V súvislosti s otázkami, ktoré Vás v tomto období trápia, môžete kontaktovať aj internetové poradne, ktoré sa venujú on –line psychologickému poradenstvu pre mladých ľudí. Sú to vyškolení odborníci na zvládanie podobných situácií ako je tá dnešná a pripravení sú poskytnúť konzultáciu:

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí:

https://ipcko.sk/

https://ipcko.sk/pritomnost-koronavirusu-na-internetovej-linke-dovery-ipcko-sk/

 

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím:

https://dobralinka.sk/

Príloha (súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov) na stiahnutie.

  

Poradenské centrum STU ponúka poradenstvo a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami (ŠP), ktorí majú zdravotné znevýhodnenie alebo poruchy učenia (napr. dyslexiu, dysgrafiu a pod.). Služby Poradenského centra STU môžu využívať aj všetci uchádzači o štúdium na STU, ako aj vysokoškolskí pedagógovia a ostatní zamestnanci STU v súvislosti so špecifickými potrebami študentov a uchádzačov.

Poslaním Poradenského centra STU je vytváranie prístupného akademického prostredia a spoluvytváranie adekvátnych podmienok pre podporu vzdelávania každého študenta STU, založeného na ľudskosti a zodpovednosti.

Poskytujeme služby a pomáhame riešiť tieto oblasti:

  • poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami,
  • problémy v komunikácii v súvislosti so štúdiom,
  • problémy študijného charakteru,
  • zvládanie psychickej záťaže a stresu (efektívne zvládanie študijných povinností),
  • iné, o ktoré je medzi študentmi záujem (napr. rozvoj osobnostného rastu, time-manažment, kariérne poradenstvo).

Pre študentov so ŠP poskytujeme aj nasledovné služby:

  • zabezpečovanie a koordinovanie študijnej, technickej a materiálnej podpory, vrátane študijných materiálov v prístupnej alternatívnej forme, asistenčných pomôcok a technológií,
  • tlač reliéfnych obrázkov, schém a grafov v čierno-bielom prevedení (Zyfuse).

Organizačný poriadok Poradenského centra STU

Odborné poradenstvo: PhDr. Mariena Bartúnková, č. m. 314, PO - ŠTV  8:00 - 14:00

tel. : +421 948 125 728

Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred e-mailom: mariena.bartunkova@stuba.sk

 

Prevzaté zo stránky STU: https://www.stuba.sk/sk/studenti/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami/poradenske-centrum-stu.html?page_id=12109