Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Czecho-Slovak Technology Summit

 8-9. júna 2022

Zámok Mikulov na Morave

 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás pozvať na tematicky unikátnu 2-dňovú konferenciu Czecho-Slovak Technology Summit 2022, ktorá ponúka množstvo atraktívnych a praktických technologických prezentácií v oblasti kyberbezpečnosti a umelej inteligencie, doplnených o prezentácie aktivít tzv. európskych digitálnych inovačných hubov, lokalizovaných v ČR a SR.

 

Ako VIP prednášajúci v rámci úvodnej panelovej diskusie počas prvého dňa akcie sú pozvaní:

 

  • Ivan Bartoš - podpredseda vlády ČR pre digitalizáciu a minister pre miestny rozvoj (CZ)
  • Veronika Remišová - podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (SK)
  • Jiří Hlavenka - radní Jihomoravského kraje pre oblasť vedy, výskumu, inovácií a IT (CZ)
  • Petr Očko - námestník pre digitalizáciu a inovácie, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR (CZ)
  • Marek Zeman – riaditeľ oddelenia IS Security, CiSO, CRIS, Tatra Banka (SK)
  • Rastislav Janota - riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT (SK)
  • Vladimír Mařík - poverený vedecký riaditeľ Českého inštitútu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) (CZ)
  • Tomáš Hebelka – generálny riaditeľ Státní tiskárny cenin, s.p. (CZ)

Program, prehľad prezentovaných prednášok a ďalšie informácie včítane prihlášky nájdete na stránke https://iresa-cz.cz/csts2022/#csts.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať kolegyne:

Lucie Freiberg (koordinátorka akce, lucie.freiberg@cedeg.eu, tel.: +420 721 644 472)

Tereza Šarmanová (sarmanova@cedeg.eu, tel.: +420 777 745 787)

Za Programovú radu a spoluorganizátorov akcie,

 

Dr. Ivo Říha v.r.

predseda predstavenstva CEDEG, z.s.

viceprezident pre rozvoj a digitalizáciu NCA

 

 

Akcia je spoluorganizovaná v rámci udržateľnosti projektu Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (EDU-MaTech), ktorý bol riešený s podporou Operačného programu 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09.