Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Pozývame Vás na prvú verejnú prezentáciu sošiek OTO 2019, ktorá sa koná v priestoroch Technologického múzea Materiálovotechnologickej fakulty (MTF). Sošky OTO pochádzajú z dielne Ing. Eugen Belica, PhD. z Ústavu výrobných technológií MTF STU. Autorkou sošky je akademická sochárka Linda Viková. 

Sošky budú vystavené do 25.2.2019. Máte jedinečnú možnosť uvidieť ich tak skôr, ako ich budú držať v rukách osobnosti televíznej obrazovky

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.