Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21.12.2017 oznámil riaditeľ  Centra vedecko-technických informácií SR profesor Ján Turňa schválenie  pracovnej pozície pre výskumného pracovníka/pracovníčku na MTF STU v rámci Podpornej schémy pre návrat odborníkov zo zahraničia. Vytvorené pracovné miesto je dotované  v rámci uvedenej schémy viac ako 97 000,-- EUR a musí byť obsadené do 28.02.2018.

Projekt pod názvom Prediktívne modelovanie nových funkčných progresívnych materiálov pre technologické aplikácie  je zameraný na kvantovo-mechanické modelovanie tuhých látok za účelom objavovania nových anorganických materiálov pre inovatívne technológie. Je úzko naviazaný na oblasť špecializácie vedy a výskumu  RIS3 Materiálový výskum a nanotechnológie.

Na  príprave projektu  sa na Ústave výskumu progresívnych technológií MTF STU  v rozhodujúcej miere podieľali páni docent Maximilián Strémy a Dr. Andrej Antušek.