Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (ulica Jána Bottu č. 25/pav.T, prízemie) aj stránkové hodiny počas sobôt v zimnom semestri

 

v čase od  8.00 hod. do  15.30 hod.

(obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.)

nasledovne:

11.09.2021  Richnáková Adriana - kancelária č. 21
Burská Oľga  - kancelária č. 22
18.09.2021  Šprinková Kvetoslava - kancelária č. 20
Cuninková Renáta - kancelária č. 21
02.10.2021 Burská Oľga - kancelária č. 22
Bc. Čapkovičová Katarína - kancelária č. 22
09.10.2021 Šprinková Kvetoslava - kancelária č. 20
Cuninková Renáta - kancelária č. 21