Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 7.-8. februára sa konal na UIAM pracovný workshop riešiteľov CSA projektu V4+ACARDC, ktorý vedie MTF a ktorý je ako regionálny strategický grant č. 21810100 spolufinancovaný Medzinárodným vyšehradským fondom (CSA projekty sú štandardným nástrojom Horizontu). Zúčastnili sa na ňom partneri z univerzít Ostrava, Siedlce, Budapešť, STU-FEI a ukrajinskej Národnej akadémie edukačných vied, vrátane projektovej manažérky IVF-Fondu a riešiteľov z pridruženého fakultného tímu z UIAM, UPIM a ZAP.

V rámci aktuálne riešenej etapy WP3 sa v súčasnosti vytvára infraštruktúra cloudov a virtuálnych priestorov, ktorú konzorcium využíva na spoločné zdieľanie a modelovanie obsahu (dizajn edukačnej technológie, korpusy, smart data korpusy, IT podpora publikovania, V4+ vedecko-technické kultúrne dedičstvo z predinternetovej éry).

Keďže ide o regionálny nadnárodný fond, úmyslom je modelovať niektoré výstupy okrem jazyka projektu angličtiny aj v národných jazykoch krajín V4+ s využitím najnovšej verzie vyvíjaného beta-softvéru WPadV4. Na účely testovania bol tento softvér umiestnený na vzdialenú plochu s operačným systémom Windows 10, ktorú vytvoril OKIS a ktorú spoločne zdieľajú všetci partneri. Na workshope sa riešili aj praktické otázky - ako zabezpečovať finančný manažment za asistencie projektovej manažérky Fondu (systém refundácií, zmlúv a paralelnej evidencie účtovníctva), plánovanie písania spoločných článkov (ontológia, IT for visually impaired, reprezentácia vedomostí) a stav riešenia úžitkového vzoru s víziou edukačného robota.

Info: UIAM

Autor textu: Štefan Svetský