Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 19.03.2018 – 22.03.2018  sa študenti prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu zúčastnili pilotného programu praktických vysokoškolských cvičení realizovaných v priestoroch spoločnosti OSRAM, a.s Nové Zámky. Praktické cvičenia boli realizované v rámci predmetu Analýza, meranie a racionalizácia práce.

Študenti boli rozdelení do tímov v dvoch turnusoch a v priebehu dvoch dní mali za úlohu prakticky riešiť na konkrétnych oddeleniach podniku zadania na témy:

  • Racionalizácia pracovného postupu,
  • Racionalizácia rozmerov a usporiadania pracoviska,
  • Racionalizácia pracovného prostredia.

Študenti následne spracovali všetky pozorované, zozbierané a namerané dáta a na ich základe spracovali návrh opatrení na zlepšenie podmienok na pracoviskách.

Dňa 20.04.2018 študenti prezentovali svoje zistenia a návrhy zástupcom manažmentu spoločnosti OSRAM, a. s. a  zástupcom UPIM MTF STU formou power-pointovej prezentácie. Zo strany študentov a rovnako aj manažmentu spoločnosti boli praktické cvičenia hodnotené veľmi pozitívne.

 

Fotogaléria

OSRAM a.s.

Autori: P. Marková, M. Mĺkva

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). 

V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.