Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 30.5.-10.6.2022 sa konala na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave odborná prax študentov Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave. 60 študentov rozdelených do piatich skupín postupne prešlo v rámci praxe všetky ústavy, ktoré na fakulte zabezpečujú výučbu bakalárskych študijných programov (UMAT, UVTE, UPIM, UIBE a UIAM ). Študenti takto získali prehľad o možnostiach ich ďalšieho štúdia na MTF STU v Trnave.

Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom, doktorandom a študentom MTF STU, ktorí sa podieľali na tom, aby prax prebehla bez problémov a naplnila očakávania študentov.

Napísala: Bohuslava Juhásová

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.