Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študenti I. stupňa štúdia (bakalárske štúdium), ktorí boli prijatí na štúdium v I. KOLE (jún 2018) a zúčastnili sa aj zápisu na štúdium, si môžu prevziať Preukaz študenta a potvrdenie o návšteve školy na študijnom oddelení fakulty -  referát doktorandského štúdia, p. Šprinková, miestnosť  T-20. V prípade, ak študent nemá prístup do informačného systému fakulty vyžiada si aj prihlasovacie údaje.

v termíne od 3. 9. 2018 do 14. 9. 2018 (okrem víkendu) 

v čase:

  • od  08.00 – 12.00 hod.
  • od  13.00 – 14.30 hod.

Každý držiteľ PREUKAZU ISIC je povinný potvrdiť v AIS v aplikácii Nastavenie informačného systému – Súhlas so spracovaním osobných údajov – Prihláška za člena – evidenčný list CKM do 31.8.2018.

Ak súhlas v AIS nepotvrdí, nebude mu vydaný preukaz ISIC.

 

NÁSLEDNE JE PREUKAZ NEVYHNUTNÉ AKTIVOVAŤ PRI  FAKULTNOM TERMINÁLI !!!!!
(terminál sa nachádza na prízemí pri učebni T-31,  prízemie, ul. Jána Bottu)

 

Študenti, ktorí si neprevezmú preukaz v uvedených termínoch, môžu tak urobiť od 17. 9. 2018 na študijnom oddelení - referát bakalárskeho štúdia, miestnosť T-23  v čase stránkových hodín.

Študenti, ktorí študujú  na výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom si prihlasovacie údaje a  preukazy prevezmú na výučbovom stredisku (preukaz bude aktivovaný) v prvom týždni výučby od 17. 9. 2018.

Potvrdenie o návšteve školy si študent prinesie vytlačené z informačného systému. Aplikácia: Moje štúdium - Portál študenta – Potvrdenie o návšteve školy.

Termín preberania preukazov a hesiel študentov prijatých v II. kole bude oznámený prijatým študentom na web stránke fakulty po dodaní preukazov z Rektorátu STU.